Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Etusivu

Tervetuloa internetsivuilleni. Olen Taneli Poutvaara, helsinkiläinen teknistaiteellisella alalla oleva suunnittelija. Edustan pienyritystä ja minulla on neljältä vuosikymmeneltä kokemusta arkkitehtuurin, designin, graafisen suunnittelun ja visuaalisten taiteiden parissa. Arkkitehtuurin suhteen tarjoan tavallisen tason suunnittelupalveluja, mutta konseptitasolla valmiudet ovat korkeammat. Muiden alojen soveltamisessa ei ole vastaavasti ammattilisenssiin liittyviä rajoitteita. Osaamisestani voi lukea lisää CV-sivulta.

Kotisivuni on ollut tässä osoitteessa kesästä 2012. Tammikuussa 2024 sivustolle julkaistiin PPS, kuvapalvelu - sekä huhtikuussa uusi taiteen myyntipalvelu: Graafinen. Ne ovat vain rekisteröityneille käyttäjille. Työt ovat tekijänoikeuden alaisia ja tavaramerkkini on rekisteröity. Graafinen sisältää 48 erilaista työtä neljässä sarjassa. Tietääkseni PPS on Suomen seitsemänneksi suurin kuvatoimisto ja Suomen suurin itsenäisellä verkkoalustalla toimiva yhtä kuvaajaa edustava kuvatoimisto. PPS:n perustamisen jälkeen ollaan kuvattu 40 tuhatta uutta kuvaa ja enemmän ollaan käytetty aikaa designiin ja arkkitehtuuriin.

Sivuston kävijämäärä on laskurin mukaan kolme miljoonaa vierasta, mutta liikenteestä yli puolet on robottivierailijoiden ja vastaavien kaupallisten tai valtiollisten yritysten toimintaa. Jotta viesti tulisi perille, suositan yhteydenottoja kirjoitettuna virallisessa muodossa.

30.6.2024

Taneli Poutvaara


Page 1

Welcome to my internet page. I am Taneli Poutvaara, designer and planner in technical-artistic branch in Helsinki, Finland. I am running a small-scale entrepreneurship and I have experience from four decades in architecture, design, graphic design and visual arts. About architecture I offer regular level architectural services but in concept level my readiness is higher. In other fields there are no similar license restrictions. More about my skills can be read from the CV-page.

My homepages have been in this address from summer 2012. In January 2024 to the pages there was published PPS, Poutvaara Photo Stock - and in April new arts stock agency: Graphic. They are only for registered users. The works are under copyright and the trade mark is registered. Graphic contains 48 different works in 4 series. According to my knowledge PPS is the seventh largest image agency in Finland and the Finland's largest image agency representing one photographer that operates in an independent platform. After founding PPS there has been photographed 40 thousand new photos and there has been spent more time in design and architecture.

The visitor counter shows three million visitors, but of the traffic more than a half is activities created by robot-visitors and similar commercial or government businesses. To get a message through, I recommend contacts written in official format.

30.6.2024

Taneli Poutvaara